DierenDag het Ontstaan en het Nu!
04 oktober 2017 

DierenDag het Ontstaan en het Nu!

Vandaag 4 oktober is het DierenDag. Niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld. Vandaag dus extra aandacht voor heel veel dieren. Helaas nog niet voor allemaal. Maar waar komt DierenDag eigenlijk vandaan?

Het ontstaan van Wereld DierenDag

Dit jaar is het 90 jaar geleden dat het idee voor DierenDag is geopperd door de Tsjechische Ilse Winter uit Brno. In 1927 was het houden van huisdieren nog verre van gewoon. Mensen hielden dieren om voor ze te laten werken. Vele honden liepen in die tijd nog onder de hondenkar of werden voor bewaking gehouden. Veel dieren hadden zwaar werk en de verzorging liet ook nog weleens te wensen over. Gelukkig is dat in onze maatschappij behoorlijk verbeterd en is dierenarbeid ook aan banden gelegd. In andere delen van de wereld is dit helaas nog niet zo en vindt er nog veel dierenleed plaats.

Maar nu eerst terug naar Ilse Winter. Zij zag ook het dierenleed in die tijd en kreeg het idee om één dag per jaar de dieren extra te belonen voor het werk dat zij verrichtten voor hun baasjes. Daarom schreef zij in mei 1927 een brief aan Margaret Ford in Londen. Margaret was voorzitster van de wereldvereniging van de dierenbescherming. Margaret vond het een fantastisch idee en samen met Ilse besloten ze 4 oktober uit te roepen als WereldDierenDag.

Waarom 4 oktober als WereldDierenDag?

Franciscus van Assisi als beschermer DierenDag4 oktober is ook de dag waarop binnen de Katholieke Kerk Franciscus van Assisi wordt herdacht. De dag na zijn overlijden (3 oktober 1226). Franciscus staat bekend als vriend van bedelaars, zwervers, dieren en natuur. Volgens de legenden sprak hij zelfs met dieren. In 1929 werd tijdens een internationaal congres van de verenigingen voor dierenbescherming daarom besloten om WereldDierenDag in het leven te roepen en deze als eerbetoon aan Franciscus op 4 oktober te houden.

De eerste WereldDierenDag!

De eerste WereldDierenDag werd gehouden op 4 oktober 1930. De Nederlands vereniging voor dierenbescherming plaatste verschillende artikelen over de verhoudingen tussen mens en dier. Vanaf die dag is DierenDag jaarlijks gevierd. Wat startte als campagnedag en heeft zich ontwikkeld naar een feestdag voor vooral huisdieren. Sinds een paar jaar voert de stichting WakkerDier een bewustwordingscampagne met de slogan “Eet geen DierenDag!”, om aandacht te vragen voor de landbouwhuisdieren.

Doel van WereldDierenDag!

Kijkend naar de folders die de afgelopen weken weer in de bus vielen en waarbij de commercie op DierenDag is ingesprongen, lijkt het wel of DierenDag gewoon een commercieel idee is om net als op vader- of moederdag extra inkomsten te genereren. Het doel van WereldDierenDag was en is nog steeds het vergroten van het bewustzijn over hoe om te gaan met dieren en natuur. Vooral kinderen zijn hierbij een belangrijke doelgroep. Want hoe eerder een kind een positief gevoel ten opzichte van dieren krijgt, hoe groter de kans dat zij later ook op een goede manier met dieren om zullen gaan.

Nog veel te doen!

Veel honden, katten, konijnen en andere huisdieren zullen vandaag een extra knuffel krijgen en wat extra lekkers als tussendoortje of eten. De harde werkelijkheid is echter dat er op veel plekken in de wereld er nog veel dieren zijn die het slecht hebben. Slechte verzorging, te weinig te eten, misbruikt, mishandeld, etc. Deze dieren zouden al super blij zijn met de helft van de aandacht die een gemiddelde hond of kat op een normale (niet) DierenDag in Nederland krijgt. Gelukkig zijn er ook organisaties die zich inzetten voor deze dieren. En zonder in te gaan op de verschrikkelijke details, is het wellicht goed om juist op een dag als vandaag je eigen huisdier een extra knuffel te geven, maar in de naam van je maatje ook iets aan een organisatie als bijvoorbeeld PETA (www.peta.nl).

Over de schrijver
Reactie plaatsen